Bu Jaenab

Bertanggungjawab, suka membantu, menyejukkan, bijaksana, memberikan kemampuan secara total